ผลงานวิจัยด้านนวัตกรรมน้ำมันหอมระเหย

สารสกัดจากกากกาแฟสดสามารถต้านเชื้อราในวัสดุกาบหมาก

💐สารสกัดจากกากกาแฟสดสามารถต้านเชื้อราในวัสดุกาบหมา …

Read More »

ผลงารจัดนิทรรศการ อพ.สธ. มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ในปี 2563

🏆อีกหนึ่งผลงานคุณภาพของศูนย์ความเป็นเลิศด้านนวัตกร …

Read More »

เทคโนโลยีสุดล้ำมิติใหม่ในการขนส่งผลไม้ ช่วยลดการช้ำของผลไม้ลงกว่า 70%

นักวิจัยศูนย์ความเป็นเลิศด้านนวัตกรรมน้ำมันหอมระเห …

Read More »

บรรจุภัณฑ์ต้านทานการเปียกน้ำจากไฟเบอร์ไผ่ผสานน้ำมันหอมระเหยจากตะไคร้ต้น

นักวิจัยศูนย์ความเป็นเลิศด้านนวัตกรรมน้ำมันหอมระเห …

Read More »

กระดาษปิดแผลจากเส้นใยเห็ดผสมน้ำมันหอมระเหย

อีกหนึ่งผลงานคุณภาพของนักศึกษาปริญญาโทและนักวิจัยใ …

Read More »

ผลงานระบบ Essential oil-Rice System (EO-RS) ได้รับการคัดเลือกให้เป็นตัวแทนภาคใต้เพื่อไปนำเสนอผลงานแบบ Oral presentationในระดับประเทศ

ผลงานระบบ Essential oil-Rice System (EO-RS) ได้รับ …

Read More »

Emerging peppermint oils vapor releasing mechanism for dragon fruit storage

Emerging peppermint oils vapor releasing mechanism …

Read More »

“นวัตกรรมใหม่…ถาดบรรจุไข่ต้านเชื้อแบคทีเรีย”

"นวัตกรรมใหม่…ถาดบรรจุไข่ต้านเชื้อแบคท …

Read More »

Essential Oil Active Sachet – An innovation for premium-grade fragrant rice

A long-lasting fragrant and fungal-free brown rice …

Read More »