ผลงานวิจัย

ผลงาน Highlight ประจำปี 2563-2564

ผลงาน Highlight ประจำปี 2563-2564 นวัตกรรมลังไม้ยา …

Read More »

ระบบดูดซับน้ำมันหอมระเหยรูปแบบอิมัลชันโดยใช้รากพืชน้ำ

🌹นักวิจัยศูนย์ความเป็นเลิศด้านนวัตกรรมน้ำมันหอมระเ …

Read More »

ผลงานของนักศึกษาบัณฑิตศึกษาได้รับรางวัลจากการประกวดผลงานนวัตกรรมสายอุดมศึกษา ประจำปี 2562

ผลงานของนักศึกษาบัณฑิตศึกษาได้รับรางวัลจากการประกว …

Read More »

นักศึกษา ป.เอก วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอาหาร คว้าเหรียญทองแดง ในการประกวดรางวัลนักคิดสิ่งประดิษฐ์รุ่นใหม่” ประจำปี 2561

         ดร.กิติยา ส …

Read More »