พลาสมาชาเขียว

cats2นักวิจัยของห้องปฏิบัติการนวัตกรรมน้ำมันหอมระเหยสำหรับความปลอดภัยในอาหารและบรรจุภัณฑ์พบวิธีลดปริมาณเชื้อแบคทีเรีย Escherichia coli, Salmonella typhimurium, และ Listeria monocytogenes ที่อาจพบในผลไม้แก้วมังกรตัดแต่งโดยใช้พลาสมาที่พัฒนาขึ้นมาจากห้องปฏิบัติการพลาสมาของศูนย์วิจัยความเป็นเลิศนวัตกรรมฟิสิกส์ยั่งยืนสำหรับอุตสาหกรรมเกษตร ร่วมกับสารสกัดจากชาเขียว โดยผลการทดลองพบว่าการใช้พลาสมาร่วมกับสารสกัดจากชาเขียวสามารถป้องกันเชื้อแบคทีเรียดังกล่าวไม่ให้เจริญบนผิวของเนื้อผลไม้แก้วมังกรตัดแต่งได้นานกว่า 15 วัน ภายใต้อุณหภูมิในการเก็บรักษา 4±1 องศาเซลเซียส ซึ่งนวัตกรรมดังกล่าวนี้คิดค้นขึ้นเพื่อศึกษาความเป็นไปได้ในการยืดอายุการเก็บรักษาของวัตถุดิบเกษตรโดยไม่ใช้สารเคมี

 

 

 

อ้างอิงจาก

Narumol Matan, Kanockwan Puangjinda, Saifon Phothisuwan, Mudtorlep Nisoa. 2014. Combined antibacterial activity of green tea extract with atmospheric radio-frequency plasma against pathogens on fresh-cut dragon fruit. Food Control, In Press, Accepted Manuscript, Available online 16 September 2014

http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0956713514005118