ผลิตภัณฑ์ซีเรียลข้าวกล้องสำหรับเด็กวัยประถมศึกษา

1503_2 งานวิจัยนี้มีขึ้นเพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารเช้าจากข้าวในรูปแบบซีเรียลแท่ง เพื่อตอบสนองความต้องการของเด็กวัยประถมศึกษา ซึ่งเค้าโครงของผลิตภัณฑ์ซีเรียลข้าวกล้องนี้ได้มาจากการสำรวจความคิดเห็นของเด็กวัยประถมศึกษาจำนวน 4,368 คน ทั่วประเทศ จากการศึกษาหาส่วนผสมของผลิตภัณฑ์ซีเรียลข้าวกล้องพบว่า สูตรของซีเรียลข้าวกล้องที่มีส่วนผสมของข้าวไข่มดริ้น 31.8 กรัม ลูกเกด 10.6 กรัม น้ำผึ้ง 10.6 กรัม สับปะรด 10 กรัม เนยถั่ว 10 กรัม น้ำนมข้าว 40 กรัม และงาดำ 3 กรัม เป็นสูตรที่เด็กวัยประถมศึกษาให้คะแนนการยอมรับในระดับพึงพอใจมากที่สุด และเมื่อนำสูตรซีเรียลข้าวกล้องนี้ไปวิเคราะห์หาสารอาหาร ผลปรากฏว่ามีสารอาหารตรงตามที่เด็กวัยนี้ควรได้รับในการบริโภคอาหารเช้า ดังนั้นผลิตภัณฑ์ซีเรียลข้าวกล้องจึงเป็นอีกทางเลือกหนึ่งที่ดีในการให้เด็กได้เลือกบริโภคเป็นอาหารเช้า

 

อ้างอิงจาก

Kitiya Suhem, Narumol Matan, Mudtorlep Nisoa, Nirundorn Matan. 2013. Low pressure RF plasma effects on the mould control, physical quality, nutritional value, mineral content and trace element content of a brown rice snack bar. Journal of Food and Nutrition Research 52(2):87-94. (Impact factor: 0.600)