กิจกรรมทางวิชาการ

ศูนย์​ความ​เป็นเลิศ​ฯร่วมจัดแสดง​ผลงานในงาน”WU-SAF Academic Contest 2020″

ศูนย์​ความ​เป็นเลิศ​ฯร่วมจัดแสดง​ผลงานในงาน” …

Read More »

งานสัมมนา “การพัฒนาเทคโนโลยีและเครื่องมือเพื่อปรับปรุงกระบวนการผลิตไม้ยางพาราแปรรูปและพัฒนาผลิตภัณฑ์ปลายน้ำจากไม้ยางพารา”

ขอขอบคุณ ศ.ดร. สมบัติ ธำรงธัญวงศ์ ท่านอธิการบดีมหา …

Read More »

นวัตกรรมลังไม้ยางพารา​เพื่อรักษา​คุณภาพ​ของผลไม้ในระหว่างการขนส่ง

นวัตกรรมลังไม้ยางพารา​เพื่อรักษา​คุณภาพ​ของผลไม้ใน …

Read More »

“การพัฒนาเทคโนโลยีและเครื่องมือเพื่อปรับปรุงกระบวนการผลิตไม้ยางพาราแปรรูปและพัฒนาผลิตภัณฑ์ปลายน้ำจากไม้ยางพารา”

ขอต้อนรับผู้ประกอบการธุรกิจไม้ยางพาราในการงานสัมมน …

Read More »

ศูนย์​ความ​เป็นเลิศ​ฯร่วมจัดนิทรรศการ​ เพื่อร่วมต้อนท่านอลงกรณ์ พลบุตรและคณะในการลงพื้นที่ติดตามการขับเคลื่อนศูนย์เทคโนโลยีเกษตรและนวัตกรรม AIC

           ศูนย์​ความ​เป็นเลิศ​ด้าน​นวัตกรรม​น​น้ำ …

Read More »

การอบรมในหัวข้อเทคนิคการยืดอายุผลิตภัณฑ์อาหารในยุค COVID-19

การอบรมในหัวข้อเทคนิคการยืดอายุผลิตภัณฑ์อาหารในยุค …

Read More »

ผลงารจัดนิทรรศการ อพ.สธ. มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ในปี 2563

🏆อีกหนึ่งผลงานคุณภาพของศูนย์ความเป็นเลิศด้านนวัตกร …

Read More »

เปิดบริการ​ให้เยี่ยมชมศูนย์​ความ​เป็นเลิศ​ด้าน​นวัตกรรม​น้ำ​มัน​หอม​ระเหย

🌹ศูนย์​ความ​เป็นเลิศ​ด้าน​นวัตกรรม​น้ำ​มัน​หอม​ระเ …

Read More »

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์รับเสด็จสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์นำโดยอธิการบดี รองอธิบดีฝ่ายว …

Read More »

ผลงานวิจัยโครงการการพัฒนาข้าวกล้องและผลิตภัณฑ์จากข้าวกล้องคุณภาพสูงสำหรับตลาดพรีเมียม

นักวิจัยศูนย์ความเป็นเลิศด้านนวัตกรรมน้ำมันหอมระเห …

Read More »