Home / กิจกรรมทางวิชาการ

กิจกรรมทางวิชาการ

นักวิจัยศูนย์ความเป็นเลิศนำเสนอผลงานวิจัยในการงานประชุมวิชาการระดับนานาชาติ 9th Shelf Life International Meeting (SLIM 2019)

นักวิจัยศูนย์ความเป็นเลิศนำเสนอผลงานวิจัยในการงานป …

Read More »

ผลงานระบบ Essential oil-Rice System (EO-RS) ได้รับการคัดเลือกให้เป็นตัวแทนภาคใต้เพื่อไปนำเสนอผลงานแบบ Oral presentationในระดับประเทศ

ผลงานระบบ Essential oil-Rice System (EO-RS) ได้รับ …

Read More »

ผลงานของนักศึกษาบัณฑิตศึกษาได้รับรางวัลจากการประกวดผลงานนวัตกรรมสายอุดมศึกษา ประจำปี 2562

ผลงานของนักศึกษาบัณฑิตศึกษาได้รับรางวัลจากการประกว …

Read More »

Emerging peppermint oils vapor releasing mechanism for dragon fruit storage

Emerging peppermint oils vapor releasing mechanism …

Read More »

นักศึกษาปริญญาเอก วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอาหาร ร่วมนำเสนอผลงานวิจัยในงานประชุมระดับนานาชาติ

              & …

Read More »

นักศึกษาปริญญาเอกของศูนย์ความเป็นเลิศด้านนวัตกรรมน้ำมันหอมระเหยได้รับทุน คปก. รุ่นที่ 20 และ พวอ. ป.เอก ประจำปี 2561

            นักศึกษา …

Read More »

นักศึกษา ป.เอก วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอาหาร คว้ารางวัล the winner of the best oral presentation ในงานประชุมวิชาการระดับนานาชาติ

       นายสุเมธี  ส่ …

Read More »

สมาชิกศูนย์ความเป็นเลิศด้านนวัตกรรมน้ำมันหอมระเหย เข้าร่วมงานประชุมวิชาการนานาชาติสานสัมพันธ์วัฒนธรรมอาเซียน ครั้งที่ 2

             &n …

Read More »