Home / กิจกรรมทางวิชาการ

กิจกรรมทางวิชาการ

นักศึกษา ป.เอก วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอาหาร คว้ารางวัล the winner of the best oral presentation ในงานประชุมวิชาการระดับนานาชาติ

       นายสุเมธี  ส่ …

Read More »

สมาชิกศูนย์ความเป็นเลิศด้านนวัตกรรมน้ำมันหอมระเหย เข้าร่วมงานประชุมวิชาการนานาชาติสานสัมพันธ์วัฒนธรรมอาเซียน ครั้งที่ 2

             &n …

Read More »

การจัดแสดงผลงานทางวิชาการในงานวลัยลักษณ์เกษตรแฟร์ 2558 เกษตรรักษ์โลก: เทคโนโลยีการเกษตรเพื่อความยั่งยืน ณ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จ. นครศรีธรรมราช

      ในวันศุกร์ที่ 19 ถึงวันเสาร์ท …

Read More »

การจัดนิทรรศการเรื่องการวิจัยเพื่อพัฒนานวัตกรรมน้ำมันหอมระเหยเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับผลผลิตทางการเกษตรนิทรรศการ ในการประชุมวิชาการนานาชาติ เรื่อง สหวิทยาการเพื่อการวิจัยและพัฒนาที่ยั่งยืน

       ศูนย์วิจัยความเป็นเลิศน …

Read More »