Home / กิจกรรมทางวิชาการ

กิจกรรมทางวิชาการ

Emerging peppermint oils vapor releasing mechanism for dragon fruit storage

Emerging peppermint oils vapor releasing mechanism …

Read More »

นักศึกษาปริญญาเอก วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอาหาร ร่วมนำเสนอผลงานวิจัยในงานประชุมระดับนานาชาติ

              & …

Read More »

นักศึกษาปริญญาเอกของศูนย์ความเป็นเลิศด้านนวัตกรรมน้ำมันหอมระเหยได้รับทุน คปก. รุ่นที่ 20 และ พวอ. ป.เอก ประจำปี 2561

            นักศึกษา …

Read More »

นักศึกษา ป.เอก วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอาหาร คว้ารางวัล the winner of the best oral presentation ในงานประชุมวิชาการระดับนานาชาติ

       นายสุเมธี  ส่ …

Read More »

สมาชิกศูนย์ความเป็นเลิศด้านนวัตกรรมน้ำมันหอมระเหย เข้าร่วมงานประชุมวิชาการนานาชาติสานสัมพันธ์วัฒนธรรมอาเซียน ครั้งที่ 2

             &n …

Read More »

การจัดแสดงผลงานทางวิชาการในงานวลัยลักษณ์เกษตรแฟร์ 2558 เกษตรรักษ์โลก: เทคโนโลยีการเกษตรเพื่อความยั่งยืน ณ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จ. นครศรีธรรมราช

      ในวันศุกร์ที่ 19 ถึงวันเสาร์ท …

Read More »