ข่าวใหม่ล่าสุด

ผลงาน Highlight ประจำปี 2563-2564

ผลงาน Highlight ประจำปี 2563-2564 นวัตกรรมลังไม้ยา …

Read More »

ศูนย์​ความ​เป็นเลิศ​ฯร่วมจัดแสดง​ผลงานในงาน”WU-SAF Academic Contest 2020″

ศูนย์​ความ​เป็นเลิศ​ฯร่วมจัดแสดง​ผลงานในงาน” …

Read More »

ผลิตภัณฑ์ซีเรียสแท่งสำหรับเด็กวัยประถมศึกษาโดยใช้การถนอมอาหารแบบไม่ใช้ความร้อน

ข้าวกล้องไข่มดริ้น ข้าวกล้องที่มีคุณค่าทางโภชนาการ …

Read More »

ผลงานการคิดค้นการใช้ประโยชน์จากไอร้อนของน้ำมันหอมระเหยเพื่อยับยั้งเชื้อราบนวัสดุเซลลูโลส

ผลงานการคิดค้นการใช้ประโยชน์จากไอร้อนของน้ำมันหอมร …

Read More »

งานสัมมนา “การพัฒนาเทคโนโลยีและเครื่องมือเพื่อปรับปรุงกระบวนการผลิตไม้ยางพาราแปรรูปและพัฒนาผลิตภัณฑ์ปลายน้ำจากไม้ยางพารา”

ขอขอบคุณ ศ.ดร. สมบัติ ธำรงธัญวงศ์ ท่านอธิการบดีมหา …

Read More »

นวัตกรรมลังไม้ยางพารา​เพื่อรักษา​คุณภาพ​ของผลไม้ในระหว่างการขนส่ง

นวัตกรรมลังไม้ยางพารา​เพื่อรักษา​คุณภาพ​ของผลไม้ใน …

Read More »

“การพัฒนาเทคโนโลยีและเครื่องมือเพื่อปรับปรุงกระบวนการผลิตไม้ยางพาราแปรรูปและพัฒนาผลิตภัณฑ์ปลายน้ำจากไม้ยางพารา”

ขอต้อนรับผู้ประกอบการธุรกิจไม้ยางพาราในการงานสัมมน …

Read More »