ติดต่อเรา

wuresearch-20140206-1GLod

ศูนย์ความเป็นเลิศด้านนวัตกรรมน้ำมันหอมระเหย

 

images      ที่ตั้ง : อาคารปฏิบัติการเทคโนโลยีและพัฒนานวัตกรรม โซน D1 มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

               อ.ท่าศาลา จ. นครศรีธรรมราช 80161

xw      โทรศัพท์ : 075-672-971-4     โทรสาร : 075-672-971

Email 3    Email: wu_essentialoil@hotmail.com     Website: https://essentialoil.wu.ac.th/