ติดต่อเรา

ศูนย์ความเป็นเลิศด้านนวัตกรรมน้ำมันหอมระเหย

ที่ตั้ง: อาคารปฏิบัติการเทคโนโลยีและพัฒนานวัตกรรม โซน D1 มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ 222              ต.ไทยบุรี อ.ท่าศาลา จ. นครศรีธรรมราช 80160

โทรศัพท์: 075-672-971-4     

โทรสาร: 075-672-971

Email: wu_essentialoil@hotmail.com  Website: https://essentialoil.wu.ac.th/