การนำเสนอผลงาน

ศูนย์​ความ​เป็นเลิศ​ฯร่วมจัดแสดง​ผลงานในงาน”WU-SAF Academic Contest 2020″

ศูนย์​ความ​เป็นเลิศ​ฯร่วมจัดแสดง​ผลงานในงาน” …

Read More »

ผลงารจัดนิทรรศการ อพ.สธ. มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ในปี 2563

🏆อีกหนึ่งผลงานคุณภาพของศูนย์ความเป็นเลิศด้านนวัตกร …

Read More »

เปิดบริการ​ให้เยี่ยมชมศูนย์​ความ​เป็นเลิศ​ด้าน​นวัตกรรม​น้ำ​มัน​หอม​ระเหย

🌹ศูนย์​ความ​เป็นเลิศ​ด้าน​นวัตกรรม​น้ำ​มัน​หอม​ระเ …

Read More »

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์รับเสด็จสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์นำโดยอธิการบดี รองอธิบดีฝ่ายว …

Read More »

ผลงานวิจัยโครงการการพัฒนาข้าวกล้องและผลิตภัณฑ์จากข้าวกล้องคุณภาพสูงสำหรับตลาดพรีเมียม

นักวิจัยศูนย์ความเป็นเลิศด้านนวัตกรรมน้ำมันหอมระเห …

Read More »

ศูนย์ความเป็นเลิศฯ เข้าร่วมจัดแสดงผลงานวิจัยในงานการประชุมคณะกรรมาธิการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม วุฒิสภา

ศูนย์ความเป็นเลิศด้านนวัตกรรมน้ำมันหอมระเหย ตัวแทน …

Read More »

ศูนย์ความเป็นเลิศด้านนวัตกรรมน้ำมันหอมระเหยร่วมจัดแสดงผลงานในงานประชุมวิชาการระดับชาติวิชาการรับใช้สังคมครั้งที่ 2

            ศูนย์ความเป็นเลิศด้านนวัตกรรมน้ำม …

Read More »

นักวิจัยและนักศึกษาปริญญาเอกเข้าร่วมนำเสนอผลงานวิจัยจากวิทยานิพนธ์ในงาน TSRI congress 2019

นักวิจัยและนักศึกษาปริญญาเอกศูนย์ความเป็นเลิศด้านน …

Read More »

นักวิจัยศูนย์ความเป็นเลิศนำเสนอผลงานวิจัยในการงานประชุมวิชาการระดับนานาชาติ 9th Shelf Life International Meeting (SLIM 2019)

นักวิจัยศูนย์ความเป็นเลิศนำเสนอผลงานวิจัยในการงานป …

Read More »

ผลงานระบบ Essential oil-Rice System (EO-RS) ได้รับการคัดเลือกให้เป็นตัวแทนภาคใต้เพื่อไปนำเสนอผลงานแบบ Oral presentationในระดับประเทศ

ผลงานระบบ Essential oil-Rice System (EO-RS) ได้รับ …

Read More »