ทุนการศึกษา

ผลิตภัณฑ์ซีเรียสแท่งสำหรับเด็กวัยประถมศึกษาโดยใช้การถนอมอาหารแบบไม่ใช้ความร้อน

ข้าวกล้องไข่มดริ้น ข้าวกล้องที่มีคุณค่าทางโภชนาการ …

Read More »

ผลงานการคิดค้นการใช้ประโยชน์จากไอร้อนของน้ำมันหอมระเหยเพื่อยับยั้งเชื้อราบนวัสดุเซลลูโลส

ผลงานการคิดค้นการใช้ประโยชน์จากไอร้อนของน้ำมันหอมร …

Read More »

ประสบการณ์จากนักศึกษาของศูนย์ฯที่ได้ไปทำวิจัยในต่างประเทศ ตอนที่ 2

ั น.ส.สายฝน โพธิสุวรรณ นักศึกษาปริญญาเอกของศูนย์คว …

Read More »

ประสบการณ์จากนักศึกษาของศูนย์ฯที่ได้ไปทำวิจัยในต่างประเทศ ตอนที่ 1

เปิดรับสมัคร ป.โท ป.เอก หลักสูตรอุตสาหกรรมเกษตรและ …

Read More »

ทุนการศึกษาประจำปี 2563 เพื่อศึกษาต่อในระดับปริญญาโท และปริญญาเอก (อุตสาหกรรมเกษตรและเทคโนโลยีชีวภาพ)

🌹มาแล้วทุนการศึกษาประจำปี 2563 เพื่อศึกษาต่อในระดั …

Read More »