น้ำมันหอมระเหยต้านเชื้อแบคทีเรียบนผิวเนื้อไก่และเปลือกไข่

 150_3จากความร่วมมือในการทำวิจัยของห้องปฏิบัติการพลาสมาศูนย์วิจัยความเป็นเลิศนวัตกรรมฟิสิกส์ยั่งยืนสำหรับอุตสาหกรรมเกษตร และห้องปฏิบัติการน้ำมันหอมระเหยสำหรับความปลอดภัยในอาหารและบรรจุภัณฑ์ ทำให้ค้นพบวิธีการต้านเชื้อแบคทีเรียที่ก่อโรคบนเนื้อไก่และเปลือกไข่ คือ เชื้อแบคทีเรีย Escherichiacoli, Salmonella typhimurium และ Staphylococcus aureus โดยใช้น้ำมันหอมระเหยจากกานพลู กะเพราและมะนาว ร่วมกับการใช้พลาสมาเย็นที่กำลังวัตต์ 40 วัตต์ เพียง 10 นาที ก็สามารถกำจัดเชื้อแบคทีเรียก่อโรคดังกล่าวได้โดยที่คุณสมบัติต่างๆของไข่ไก่ยังคงอยู่ครบถ้วน การค้นพบนี้เป็นนวัตกรรมใหม่สำหรับนำมาใช้ในอุตสาหกรรมการเก็บรักษาไข่สดก่อนวางจำหน่ายในอนาคต

อ้างอิงจาก

Narumol Matan, Nirundorn Matan, Mudtorlep Nisoa. 2014. Antibacterial activity of essential oils and their main components enhanced by atmospheric RF plasma. Food Control 39:97-99 (Impact factor: 3.006)

แหล่งทุน ศูนย์ความเป็นเลิศด้านฟิสิกส์ ร่วมกับ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์