“กระจูดหอม…ผลิตภัณฑ์จากผลงานวิจัยคนไทย”   “น้ำมันหอมระเหย  เป็นสารธรรมชาติที่พืชสร้างขึ้นเพื่อใช้ในการปกป้องต้นพืชจากสัตว์ แมลง และโรคพืชที่มาจากเชื้อจุลินทรีย์ชนิดต่างๆ มนุษย์รู้จักน้ำมันหอมระเหยและสรรพคุณมาตั้งแต่สมัยโบราณ และสกัดน้ำมันหอมระเหยมาใช้เพื่อเป็นยารักษาโรค ประทินผิว และใช้สร้างกลิ่น รส ให้กับอาหาร นอกจากสรรพคุณเหล่านี้แล้วยังพบว่าน้ำมันหอมระเหยจากพืชหลายชนิด เช่น เปปเปอร์มินท์ ลาเวนเดอร์ ส้ม ฯลฯ มีกลิ่นหอมที่เป็นเอกลักษณ์และมีฤทธิ์ช่วยในการผ่อนคลาย ระบายความเครียด ทำให้หลับสบายอีกด้วย น้ำมันหอมระเหยจึงถูกนำมาใช้ในการป้องกันเชื้อราและแมลงให้กับเส้นใยกระจูด ซึ่งจากผลงานวิจัยไทย พบว่าน้ำมันหอมระเหยหลายชนิดสามารถต้านทานเชื้อราได้และสามารถช่วยปกป้องเส้นใยกระจูดจากเชื้อราได้หลายชนิด ดังนั้นผลิตภัณฑ์กระจูดหอมจึงเป็นผลิตภัณฑ์ที่ได้มาจากธรรมชาติจากการคิดค้นของนักวิจัยไทย


ผลิตภัณฑ์ให้ความหอมและปกป้องเชื้อราจากน้ำมันหอมระเหย

(Fragrance and natural fungicidal product from essential oil)

        จากความหอมตามธรรมชาติของน้ำมันหอมระเหยที่เป็นเอกลักษณ์ของพืชนานาชนิดและได้รับการยืนยันถึงความปลอดภัยสูง ผลิตภัณฑ์ให้ความหอมนี้จึงมีประสิทธิภาพอันทรงพลังในการยับยั้งเชื้อราจากอนุภาคของน้ำมันหอมระเหยซึ่งเป็นสารสกัดที่ได้จากพืชพรรณธรรมชาติผนวกกับนวัตกรรมอันทรงคุณค่าที่ถูกคิดค้นขึ้นจากงานวิจัยของคนไทยในการทำให้น้ำมันหอมระเหยมีขนาดอนุภาคเล็กลงจนมีประสิทธิ ภาพสูงในการแทรกซึมและเกาะติดในวัสดุก่อให้เกิดกลิ่นหอมและป้องกันเชื้อราได้อย่างยาวนาน ทำให้ผลิตภัณฑ์สเปรย์และสารเคลือบกลิ่นหอมจากน้ำมันหอมเหยได้ก่อเกิดขึ้น ผลิตภัณฑ์สเปรย์และสารเคลือบให้กลิ่นหอมที่ถูกคิดค้นขึ้นนี้เหมาะสำหรับใช้ฉีดพ่นหรือเคลือบเครื่องใช้ชิ้นโปรดของคุณที่ผลิตมาจากเส้นใยธรรมชาติ เช่น กระเป๋ากระจูด กระเป๋าผักตบชวา กระเป๋าหวาย กระเป๋าเส้นใยไผ่ หรือแม้แต่เครื่องหนังอื่นๆ ให้มีความหอมที่พิเศษสุด และไม่เหมือนใคร มีความปลอดภัย สร้างอารมณ์สุนทรีย์และผ่อนคลายทุกครั้งเมื่อใช้ อีกทั้งจะช่วยปกป้องเครื่องใช้ของคุณให้ปลอดภัยจากเชื้อราที่มักจะกวนใจทำให้เครื่องใช้ชิ้นโปรดของคุณเสียหายและสร้างอันตรายต่อสุขภาพ

     กลิ่นหอมเย็นของสะระแหน่มีสรรพคุณช่วยกระตุ้นร่างกายให้มีความรู้สึกตื่นตัวและเย็นสดชื่น บรรเทาอาการปวดหัว ไมเกรน คลายความอ่อนล้าของกล้ามเนื้อ และมีคุณสมบัติต่อต้านเชื้อรา
     กลิ่นหอมลาเวนเดอร์มีสรรพคุณช่วยในการผ่อนคลาย ลดความตึงเครียด ลดความเจ็บปวด ช่วยปรับสมดุลของระบบหมุนเวียนโลหิต ทั้งยังช่วยรักษาปัญหาที่เกี่ยวกับระบบการหายใจ และมีฤทธิ์ในการต้านเชื้อราได้ดีอีกด้วย
     กลิ่นหอมของเปลือกส้มมีสรรพคุณช่วยให้ความสดชื่น มีชีวิตชีวา ทำให้มีความรู้สึกร่าเริง ทั้งยังช่วยบรรเทาความเครียดและอาการนอนไม่หลับ รวมทั้งมีฤทธิ์ในการต้านเชื้อรา

  

” ผลิตภัณฑ์กระจูดหอม ” นวัตกรรมความหอมากธรรมชาติ  

    (Fragrance Krajood… THe scent of natural innovation)

     ด้วยองค์ความรู้ที่สั่งสมมาจากการวิจัยเกี่ยวกับน้ำมันหอมระเหยมาอย่างยาวนาน ทำให้เทคนิคพิเศษในการผสมผสานน้ำมันหอมระเหยเข้าไปในเส้นใยจากวัสดุธรรมชาติเพื่อสร้างความหอมให้ยาวนานและป้องกันเชื้อราถูกคิดค้นขึ้น และได้นำเทคนิคพิเศษนี้มาประยุกต์ใช้กับเส้นใยกระจูด ผนวกกับฝีมืองานหัตถกรรมอันประณีตและเป็นเอกลักษณ์ของท้องถิ่น จนได้เป็น “ผลิตภัณฑ์กระเป๋ากระจูดหอม” ซึ่งมีกลิ่นหอมยาวนาน โดดเด่นเป็นเอกลักษณ์ ไม่เหมือนใคร และสามารถสร้างความผ่อนคลายให้กับผู้ที่ได้ใช้ รวมทั้งปลอดภัยจากสารเคมีและเชื้อราตลอดอายุการใช้งาน

 

 

 

 

 

 

กว่าจะมาเป็นผลิตภัณฑ์กระจูดหอมราตรี

   จากงานหัตกรรมต้นแบบที่ได้รับการสืบทอดมาจากบรรพบุรุษ กระจูดราตรีได้ถือกำเนิดขึ้น และมีการพัฒนางานหัตถกรรมให้มีความงดงามและทรงคุณค่ายิ่งขึ้นมาอย่างต่อเนื่อง ผลิตภัณฑ์กระจูดราตรีถูกผลิตขึ้นจากต้นกระจูดที่มีอยู่ในท้องถิ่นของอำเภอชะอวด จังหวัดนครศรีธรรมราช ผ่านการคัดสรรเฉพาะวัตถุดิบที่มีคุณภาพสูง และผ่านกระบวนการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม สรรค์สร้างเป็นงานหัตถกรรมจักสานโดยกลุ่มชาวบ้านที่มีฝีมือเป็นเลิศ ประกอบกับการออกแบบและการตัดเย็บที่ประณีตด้วยรูปแบบที่สร้างสรรค์ร่วมสมัย ผสมผสานไปด้วยมนต์เสน่ห์ทางวัฒนธรรมท้องถิ่นภาคใต้ จึงก่อเกิดเป็นเอกลักษณ์เฉพาะของ “กระจูดราตรี” ที่มีคุณภาพและอรรถประโยชน์ตรงตามความต้องการของผู้ใช้ มีความสวยงาม คงทน แตกต่าง และแสดงถึงการสืบสานงานหัตกรรมท้องถิ่นที่เป็นภูมิปัญญาไทยให้ออกสู่ตลาดได้อย่างงดงามและน่าภาคภูมิใจ

ในการสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ของกระจูดราตรีเราใส่ใจทุกขั้นตอนการผลิตตั้งแต่ต้นน้ำจนถึงปลายน้ำ ซึ่งวัตถุดิบที่นำมาใช้ได้มาจากป่าพรุในตำบลเคร็ง อำเภอชะอวด การเก็บเกี่ยววัตถุดิบกระทำด้วยความใส่ใจโดยไม่ทำให้เกิดการเสียสมดุลของระบบนิเวศวิทยาในป่าพรุ โดยต้นกระจูดที่เก็บมาจะต้องใช้วิธีการถอนเพื่อให้กระจูดสามารถแตกต้นใหม่ขึ้นมาแทนที่เพื่อใช้หมุนเวียนได้ต่อไป หลังจากนั้นจึงนำกระจูดมาตัดให้เสมอกัน และนำไปคลุกโคลนสีขาวขุ่น เนื้อละเอียด ซึ่งเป็นภูมิปัญญาชาวบ้านที่ทำเพื่อเคลือบผิวให้กระจูดให้นิ่มลง ไม่กรอบ และสีไม่ด่าง หลังจากนั้นนำไปผึ่งแดดให้แห้งสนิท แล้วนำไปรีดให้เส้นกระจูดแบนสม่ำเสมอตลอดทั้งเส้น แล้วนำไปใช้จักสานและขึ้นรูปจนได้เป็นผลิตภัณฑ์ต่างๆ มากมาย

ภาพที่ 1 ขั้นตอนการผลิตผลิตภัณฑ์กระจูด

 

สนใจรายละเอียดและสั่งซื้อผลิตภัณฑ์ 

https://www.facebook.com/Fragrant-Krajood-Ratree-317939365326800/?ref=br_rs