งานพัฒนาศูนย์การเรียนรู้ต้นแบบไข่เค็ม อสม.

วิสาหกิจชุมชน ไข่เค็ม อสม.

เลขที่ 71 ซ.นาทราย ม.5 ต.เลม็ด อ.ไชยา, สุราษฎร์ธานี 84110 โทร 081-7876490

ผลงานวิจัย ไข่เค็มแคลเซียมสูงจากเปลือกหอยนางรม

ไข่เค็มเครื่องแกงส้ม ไข่เค็มรสส้ม

 DSCN1991

ภาพที่ 1 การส่งมอบสูตรไข่เค็มแคลเซียมสูง

“ขอบคุณทีมงานนักวิจัยจากมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ที่นำสิ่งดีๆมาให้ ผลงานวิจัยไข่เค็มแคลเซียมสูงเป็นผลงานวิจัยที่มีความน่าสนใจอย่างยิ่ง ทำให้สินค้าไข่เค็มซึ่งมีคุณภาพสูงอยู่แล้วมีคุณค่าทางสารอาหารสูงขึ้นอีก คาดว่าทางกลุ่มไข่เค็ม อสม.จะผลิตออกมาลองจำหน่ายเร็วๆนี้”

นางประสงค์ หีตอนันต์

ประธานกลุ่มวิสาหกิจชุมชน ไข่เค็ม อสม.

66_1
ภาพที่ 2 ผลิตภัณฑ์ไข่เค็ม อสม.

         ไข่เค็มไชยาเป็นสินค้าที่เป็นที่รู้จักโดยทั่วไปของผู้บริโภค เป็นของฝากที่ใครๆต้องแวะซื้อเมื่อผ่านมายังอำเภอ ไชยา จังหวัดสุราษฏร์ธานี การผลิตไข่เค็มไชยาของกลุ่มไข่เค็ม อสม. จึงเกิดขึ้นจากการรวมกลุ่มกันในครั้งแรกเมื่อปี พ.ศ.2545 เพื่อจัดตั้งเป็นกลุ่มวิสาหกิจชุมชนไข่เค็ม อสม. และผลิตไข่เค็มไชยาชนิดดินพอกเพื่อจำหน่ายให้แก่สมาชิกและส่งขายเป็นของฝาก

ไข่เค็มแคลเซียมสูงจากเปลือกหอยนางรม

    สูตรไข่เค็มแคลเซียมสูงจากเปลือกหอยนางรมได้ถูกคิดค้นภายใต้ห้องปฏิบัติการนวัตกรรมน้ำมันหอมระเหยเพื่อความปลอดภัยในอาหารและบรรจุภัณฑ์ โดยได้นำส่วนผสมที่หาได้ง่ายในท้องถิ่นจังหวัดสุราษฏร์ธานีคือเปลือกหอยนางรมเข้ามาใช้เป็นวัตถุดิบในการผลิตไข่เค็มแคลเซียมสูง การพัฒนาสูตรนี้พบว่าผู้บริโภคให้คะแนนการยอมรับอยู่ในระดับดีมาก ทางห้องปฏิบัติการจึงได้ถ่ายทอดความรู้นี้ไปยังผู้ประกอบการกลุ่มวิสาหกิจชุมชนไข่เค็ม อสม. ซึ่งผลิตภัณฑ์ไข่เค็มแคลเซียมสูงนี้เป็นอีกหนึ่งความภาคภูมิใจจากห้องปฏิบัติการ

OLYMPUS DIGITAL CAMERA OLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

 

 

 

 

ภาพที่  3 ไข่เค็มไข่เค็มแคลเซียมสูงจากเปลือกหอยนางรม ไข่เค็มเครื่องแกง และไข่เค็มรสส้ม