Home / slide show

slide show

กระดาษปิดแผลจากเส้นใยเห็ดผสมน้ำมันหอมระเหย

อีกหนึ่งผลงานคุณภาพของนักศึกษาปริญญาโทและนักวิจัยใ …

Read More »

นักวิจัยศูนย์ความเป็นเลิศนำเสนอผลงานวิจัยในการงานประชุมวิชาการระดับนานาชาติ 9th Shelf Life International Meeting (SLIM 2019)

นักวิจัยศูนย์ความเป็นเลิศนำเสนอผลงานวิจัยในการงานป …

Read More »

ผลงานระบบ Essential oil-Rice System (EO-RS) ได้รับการคัดเลือกให้เป็นตัวแทนภาคใต้เพื่อไปนำเสนอผลงานแบบ Oral presentationในระดับประเทศ

ผลงานระบบ Essential oil-Rice System (EO-RS) ได้รับ …

Read More »

ผลงานของนักศึกษาบัณฑิตศึกษาได้รับรางวัลจากการประกวดผลงานนวัตกรรมสายอุดมศึกษา ประจำปี 2562

ผลงานของนักศึกษาบัณฑิตศึกษาได้รับรางวัลจากการประกว …

Read More »

Emerging peppermint oils vapor releasing mechanism for dragon fruit storage

Emerging peppermint oils vapor releasing mechanism …

Read More »

“นวัตกรรมใหม่…ถาดบรรจุไข่ต้านเชื้อแบคทีเรีย”

"นวัตกรรมใหม่…ถาดบรรจุไข่ต้านเชื้อแบคท …

Read More »

Essential Oil Active Sachet – An innovation for premium-grade fragrant rice

A long-lasting fragrant and fungal-free brown rice …

Read More »