slide show

เปิดรับสมัครนักศึกษาปริญญาโทและปริญญาเอกประจำปี 2563 หลักสูตรอุตสาหกรรมเกษตรและเทคโนโลยีชีวภาพ (นานาชาติ)

👨‍🎓ศูนย์ความเป็นเลิศด้านนวัตกรรมน้ำมันหอมระเหย เปิ …

Read More »

“บรรจุภัณฑ์อัจฉริยะจากเส้นใยที่ยืดอายุการเก็บรักษาสลัดผักให้ยาวนานขึ้นเกือบสองเท่าตัว”

🥗เรา Research ด้วยหัวใจ..กับการพัฒนาบรรจุภัณฑ์จากเ …

Read More »

ฤทธิ์ในการต้านทานเชื้อแบคทีเรียที่ก่อโรคในอาหารได้น้ำมันหอมระเหยจากเครื่องเทศและสมุนไพร

🌷เครื่องเทศและสมุนไพรหลายชนิดสามารถนำมาผลิตเป็นน้ำ …

Read More »

​ท่านอธิการบดี​แวะมาเยี่ยม​เยือน​คณาจารย์​และนักวิจัย​ใน​ศูนย์​ความ​เป็นเลิศ​ด้าน​นวัตกรรม​น้ำ​มัน​หอม​ระเหย

🥀ขอขอบคุณ​ท่านอธิการบดี​แวะมาเยี่ยม​เยือน​คณาจารย์ …

Read More »

สารสกัดจากกากกาแฟสดสามารถต้านเชื้อราในวัสดุกาบหมาก

💐สารสกัดจากกากกาแฟสดสามารถต้านเชื้อราในวัสดุกาบหมา …

Read More »

เทคโนโลยีสุดล้ำมิติใหม่ในการขนส่งผลไม้ ช่วยลดการช้ำของผลไม้ลงกว่า 70%

นักวิจัยศูนย์ความเป็นเลิศด้านนวัตกรรมน้ำมันหอมระเห …

Read More »

ศูนย์ความเป็นเลิศฯ เข้าร่วมจัดแสดงผลงานวิจัยในงานการประชุมคณะกรรมาธิการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม วุฒิสภา

ศูนย์ความเป็นเลิศด้านนวัตกรรมน้ำมันหอมระเหย ตัวแทน …

Read More »