slide show

ระบบดูดซับน้ำมันหอมระเหยรูปแบบอิมัลชันโดยใช้รากพืชน้ำ

🌹นักวิจัยศูนย์ความเป็นเลิศด้านนวัตกรรมน้ำมันหอมระเ …

Read More »

ทุนการศึกษาประจำปี 2563 เพื่อศึกษาต่อในระดับปริญญาโท และปริญญาเอก (อุตสาหกรรมเกษตรและเทคโนโลยีชีวภาพ)

🌹มาแล้วทุนการศึกษาประจำปี 2563 เพื่อศึกษาต่อในระดั …

Read More »

“บรรจุภัณฑ์อัจฉริยะจากเส้นใยที่ยืดอายุการเก็บรักษาสลัดผักให้ยาวนานขึ้นเกือบสองเท่าตัว”

🥗เรา Research ด้วยหัวใจ..กับการพัฒนาบรรจุภัณฑ์จากเ …

Read More »

ฤทธิ์ในการต้านทานเชื้อแบคทีเรียที่ก่อโรคในอาหารได้น้ำมันหอมระเหยจากเครื่องเทศและสมุนไพร

🌷เครื่องเทศและสมุนไพรหลายชนิดสามารถนำมาผลิตเป็นน้ำ …

Read More »

​ท่านอธิการบดี​แวะมาเยี่ยม​เยือน​คณาจารย์​และนักวิจัย​ใน​ศูนย์​ความ​เป็นเลิศ​ด้าน​นวัตกรรม​น้ำ​มัน​หอม​ระเหย

🥀ขอขอบคุณ​ท่านอธิการบดี​แวะมาเยี่ยม​เยือน​คณาจารย์ …

Read More »

สารสกัดจากกากกาแฟสดสามารถต้านเชื้อราในวัสดุกาบหมาก

💐สารสกัดจากกากกาแฟสดสามารถต้านเชื้อราในวัสดุกาบหมา …

Read More »