Home / ไม่มีหมวดหมู่ (page 3)

ไม่มีหมวดหมู่

ขอแสดงความยินดีกับนางสาวปรางทิพย์ ปฤชานนท์ ที่ได้รับทุนโครงการปริญญาเอกกาญจนาภิเษก (คปก.) รุ่นที่ 19

  นางสาวปรางทิพย์ ปฤชานนท์ นักศึกษาปริญญ …

Read More »

ทีมนักวิจัยห้องปฏิบัติการนวัตกรรมน้ำมันหอมระเหยสำหรับความปลอดภัยในอาหารและบรรจุภัณฑ์ได้รับรางวัลผลงนวิจัยดีมากแบบโปสเตอร์สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา

              & …

Read More »