การนำเสนอผลงาน

นักศึกษา ป.เอก วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอาหาร คว้าเหรียญทองแดง ในการประกวดรางวัลนักคิดสิ่งประดิษฐ์รุ่นใหม่” ประจำปี 2561

         ดร.กิติยา ส …

Read More »

นักศึกษา ป.เอก วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอาหาร คว้ารางวัล the winner of the best oral presentation ในงานประชุมวิชาการระดับนานาชาติ

       นายสุเมธี  ส่ …

Read More »