ศูนย์​ความ​เป็นเลิศ​ฯร่วมจัดแสดง​ผลงานในงาน”WU-SAF Academic Contest 2020″

ศูนย์​ความ​เป็นเลิศ​ฯร่วมจัดแสดง​ผลงานในงาน”WU-SAF Academic Contest 2020″

💐ศูนย์​ความ​เป็นเลิศ​ด้าน​นวัตกรรม​น้ำ​มัน​หอม​ระเหย​ร่วมจัดแสดง​ผลงานของศูน​ย์​ เพื่อให้นักเรียน​ชั้นมัธยมศึกษา​ตอนปลาย​จากทั่ว​ภาคใต้​ได้เยี่ยม​ชมผลงานวิจัย​ของศูน​ย์​ ในงาน​ “WU-SAF Academic Contest 2020” การแข่งขันตอบปัญหาวิชาการวิทยาศาสตร์​นวัตกรรม​และเกษตร​ศาสตร์​นวัตกรรม​ชิง​ถ้วยรัฐมนตรี จัดโดย​สำนักว​ิชาเทคโนโล​ยีการเกษตร​และ​อุตสาหกรรม​อาหาร​ ในวันที่​ 18 ธันวาคม 2563 ณ ห้องประชุมไทยบุรี อาคารไทยบุรี มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์​ มีผู้เข้าชมกว่า​ 400​คน

ที่มา: https://www.facebook.com/EOlab80160

About eoadmin