ผลงารจัดนิทรรศการ อพ.สธ. มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ในปี 2563

🏆อีกหนึ่งผลงานคุณภาพของศูนย์ความเป็นเลิศด้านนวัตกรรมน้ำมันหอมระเหยที่ถูกคัดเลือกให้จัดแสดงในนิทรรศการ อพ.สธ. มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ในปี 2563

🌹ข้าวไข่มดริ้นเป็นข้าวท้องถิ่นของจังหวัดนครศรีธรรมราชที่มีสารอาหารสูง ทีมนักวิจัยได้พัฒนาการเก็บรักษาข้าวไข่มดริ้นโดยใช้น้ำมันหอมระเหยจากจำปีเข้าช่วยในการเก็บรักษาข้าวให้ปราศจากเชื้อรา ผลการวิจัยพบว่าข้าวไข่มดริ้นสามารถเก็บรักษาไว้ได้นานกว่า 6 เดือน มีกลิ่นหอมและมีเนื้อสัมผัสที่นุ่มขึ้นเมื่อนำมาหุงเพื่อบริโภค

👉ผลงานวิจัยคุณภาพเยี่ยมที่ได้รับรางวัลระดับชาติ…ที่ทีมนักวิจัยของเราภาคภูมิใจ

ข้อมูลเพิ่มเติม

https://www.facebook.com/EOlab80160/

About eoadmin