ข่าวใหม่ล่าสุด

งานสัมมนา “การพัฒนาเทคโนโลยีและเครื่องมือเพื่อปรับปรุงกระบวนการผลิตไม้ยางพาราแปรรูปและพัฒนาผลิตภัณฑ์ปลายน้ำจากไม้ยางพารา”

ขอขอบคุณ ศ.ดร. สมบัติ ธำรงธัญวงศ์ ท่านอธิการบดีมหา …

Read More »

นวัตกรรมลังไม้ยางพารา​เพื่อรักษา​คุณภาพ​ของผลไม้ในระหว่างการขนส่ง

นวัตกรรมลังไม้ยางพารา​เพื่อรักษา​คุณภาพ​ของผลไม้ใน …

Read More »

“การพัฒนาเทคโนโลยีและเครื่องมือเพื่อปรับปรุงกระบวนการผลิตไม้ยางพาราแปรรูปและพัฒนาผลิตภัณฑ์ปลายน้ำจากไม้ยางพารา”

ขอต้อนรับผู้ประกอบการธุรกิจไม้ยางพาราในการงานสัมมน …

Read More »

ประสบการณ์จากนักศึกษาของศูนย์ฯที่ได้ไปทำวิจัยในต่างประเทศ ตอนที่ 2

ั น.ส.สายฝน โพธิสุวรรณ นักศึกษาปริญญาเอกของศูนย์คว …

Read More »

ประสบการณ์จากนักศึกษาของศูนย์ฯที่ได้ไปทำวิจัยในต่างประเทศ ตอนที่ 1

เปิดรับสมัคร ป.โท ป.เอก หลักสูตรอุตสาหกรรมเกษตรและ …

Read More »

ศูนย์​ความ​เป็นเลิศ​ด้าน​นวัตกรรม​น้ำ​มัน​หอมระเหย​พร้อมร่วมจัดตั้ง​ศูนย์​ความ​เป็นเลิศ​ด้าน​เกษตร​และอาหาร

ศูนย์​ความ​เป็นเลิศ​ด้าน​นวัตกรรม​น้ำ​มัน​หอมระเหย …

Read More »