ไม่มีหมวดหมู่

ระดับโลก : นักศึกษา ป.เอก วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอาหารและนักวิจัยในห้องปฏิบัติการนวัตกรรมน้ำมันหอมระเหยฯได้รับรางวัลนำเสนอผลงานวิจัยยอดเยี่ยมในงานประชุมวิชาการระดับนานาชาติ ณ ประเทศจีน

             นา …

Read More »

ขอแสดงความยินดีกับนางสาวปรางทิพย์ ปฤชานนท์ ที่ได้รับทุนโครงการปริญญาเอกกาญจนาภิเษก (คปก.) รุ่นที่ 19

  นางสาวปรางทิพย์ ปฤชานนท์ นักศึกษาปริญญ …

Read More »