ไม่มีหมวดหมู่

Essential Oil Active Sachet – An innovation for premium-grade fragrant rice

A long-lasting fragrant and fungal-free brown rice …

Read More »

นักศึกษาปริญญาเอก วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอาหาร ร่วมนำเสนอผลงานวิจัยในงานประชุมระดับนานาชาติ

              & …

Read More »

ทุนเรียน ป.โท ป.เอก วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอาหาร ประจำปี 2561 และ 2562

ทุนเรียน ป.โท ป.เอก วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอาหาร ป …

Read More »

นักวิจัย ม.วลัยลักษณ์ ค้นพบกลไกในการควบคุมไอระเหยของน้ำมันหอมระเหยเพื่อนำมาใช้ในการชะลอการเสื่อมเสียของผลไม้ในระหว่างการส่งออก

นักวิจัย ม.วลัยลักษณ์ ค้นพบกลไกในการควบคุมไอระเหยข …

Read More »

นักศึกษาปริญญาเอกของศูนย์ความเป็นเลิศด้านนวัตกรรมน้ำมันหอมระเหยได้รับทุน คปก. รุ่นที่ 20 และ พวอ. ป.เอก ประจำปี 2561

            นักศึกษา …

Read More »

นักศึกษา ป.เอก วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอาหาร คว้ารางวัล the winner of the best oral presentation ในงานประชุมวิชาการระดับนานาชาติ

       นายสุเมธี  ส่ …

Read More »

คณะนักวิจัยจากศูนย์วิจัยความเป็นเลิศด้านวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมไม้ ม.วลัยลักษณ์ รับรางวัลผลงานวิจัยเด่นด้านพาณิชย์

      คณะนักวิจัยจากศูนย์วิจัยความเ …

Read More »