ผลิตภัณฑ์ซีเรียสแท่งสำหรับเด็กวัยประถมศึกษาโดยใช้การถนอมอาหารแบบไม่ใช้ความร้อน

👩🧑ข้าวกล้องไข่มดริ้น ข้าวกล้องที่มีคุณค่าทางโภชนาการสูง นำมาพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์ซีเรียสแท่งสำหรับเด็กวัยประถมศึกษาโดยใช้การถนอมอาหารแบบไม่ใช้ความร้อน ผลงานพัฒนาผลิตภัณฑ์สุดล้ำจากวิทยานิพนธ์ปริญญาโทของ นางสาวกนกวรรณ พ่วงจินดา อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมอ่านได้ที่ Kanockwan Puangjinda, Narumol Matan, Mudtorlep Nisoa. Development of a snack bar containing popped rice (Khai Mod Rin) for pre-school children. International Food Research Journal 23(1): 237-242.
✌รับสมัครนักศึกษาปริญญาโทหลักสูตรอุตสาหกรรมเกษตรและเทคโนโลยีชีวภาพ (นานาชาติ) แล้ววันนี้ สนใจรายละเอียดติดต่อที่ รศ.ดร.นฤมล มาแทน nnarumol6296@gmail.com
ข้อมูลเพิ่มเติม:

About eoadmin