ผลงานการคิดค้นการใช้ประโยชน์จากไอร้อนของน้ำมันหอมระเหยเพื่อยับยั้งเชื้อราบนวัสดุเซลลูโลส

🌹ผลงานการคิดค้นการใช้ประโยชน์จากไอร้อนของน้ำมันหอมระเหยเพื่อยับยั้งเชื้อราบนวัสดุเซลลูโลส ผลงานวิจัยสุดล้ำจากนางสาวโสภา จันทมาส นักศึกษาปริญญาโท และ รศ.ดร.นฤมล มาแทน รศ.ดร.นิรันดร มาแทน ผศ.ดร.ทนง เอี่ยวศิริ อาจารย์ที่ปรึกษา กับการค้นพบที่ทำให้สามารถประยุกต์ใช้น้ำมันหอมระเหยในระบบการผลิตที่ต้องผ่านความร้อนสูงได้เป็นผลสำเร็จ อ่านรายละเอียดได้ที่ Sopa Jantamas, Narumol Matan, Nirundorn Matan, Tanong Aewsiri. Improvement of antifungal activity of citronella oil against Aspergillus flavus on rubberwood (Hevea brasiliensis) using heat curing. Journal of Tropical Forest Science 28(1):69-77. (ISI)
เรา Research ด้วยหัวใจ❤
👉เปิดรับสมัครนักศึกษาปริญญาโทเพื่อรับทุนวิจัยแล้ววันนี้ หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาอุตสาหกรรมเกษตรและเทคโนโลยีชีวภาพ (นานาชาติ) สอบถามรายละเอียดได้ที่ รศ.ดร.นฤมล มาแทน nnarumol6296@gmail.com

About eoadmin