ขนมขบเคี้ยวคุณภาพสูงจากข้าวตอกไข่มดริ้น 3

💐ผลงานวิจัยด้านการพัฒนาผลิตภัณฑ์ของศูนย์ความเป็นเลิศด้านนวัตกรรมน้ำมันหอมระเหย การผลิตขนมขบเคี้ยวคุณภาพสูงจากข้าวตอกไข่มดริ้น 3
🌹งานวิจัยนี้ค้นพบเทคนิคการผลิตข้าวตอกจากข้าวเปลือกโดยยังคงคุณค่าทางโภชนาการของข้าวไข่มดริ้นเอาไว้ นอกจากนั้นยังพบว่าผลิตภัณฑ์ขนมขบเคี้ยวที่ผลิตได้มีต้นทุนการผลิตที่ต่ำแต่สามารถผลิตขนมขบเคี้ยวที่ให้คุณค่าทางโภชนาการเทียบเท่ากับการบริโภคอาหารเช้าของเด็กวัยประถมศึกษาใน 1 มื้อ
🌺นักวิจัยโดย นางสาวกนกวรรณ พ่วงจินดา รศ.ดร.หมุดตอเล็บ หนิสอ และรศ.ดร.นฤมล มาแทน

อ่านรายละเอียดที่เกี่ยวข้องได้ที่
Kanockwan Puangjinda, Narumol Matan, Mudtorlep Nisoa. 2016. Effects atmospheric radio-frequency plasma treatment on popping characteristics of popped rice and its nutritional evaluation. Innovative Food Science and Emerging Technologies 35:119-124. (ISI: Impact factor: 3.273)

ข้อมูลเพิ่มเติม

https://www.facebook.com/pg/EOlab80160/posts/?ref=page_internal

About eoadmin