ฤทธิ์ในการต้านทานเชื้อแบคทีเรียที่ก่อโรคในอาหารได้น้ำมันหอมระเหยจากเครื่องเทศและสมุนไพร

🌷เครื่องเทศและสมุนไพรหลายชนิดสามารถนำมาผลิตเป็นน้ำมันหอมระเหยได้และสามารถออกฤทธิ์ในการต้านทานเชื้อแบคทีเรียที่ก่อโรคในอาหารได้

🌷ศูนย์ความเป็นเลิศด้านนวัตกรรมน้ำมันหอมระเหย ได้นำน้ำมันหอมระเหยที่กลั่นได้จากเครื่องเทศและสมุนไพรชนิดต่างๆเช่น อบเชย มะนาว ตะไคร้ มาทำการทดสอบประสิทธิภาพของการต้านทานเชื้อแบคทีเรียที่ก่อโรคในอาหาร เช่น เชื้อแบคทีเรีย Escherichia coli เชื้อแบคทีเรีย Staphylococcus aureus และเชื้อแบคทีเรีย Listeria monocytogenes เป็นต้น ในจานอาหารเลี้ยงเชื้อ พบว่าน้ำมันหอมระเหยจากเครื่องเทศและสมุนไพรหลายชนิดสามารถออกฤทธิ์ในการยับยั้งเชื้อแบคทีเรียดังกล่าวได้ในระดับสามารถยับยั้งการเจริญเติบโตได้เป็นอย่างดี..น้ำมันหอมระเหยจึงเป็นพืชสมุนไพรที่มีแนวโน้มในการนำมาใช้ในการต้านทานเชื้อแบคทีเรียในอาหารได้ โดยจะต้องมีการทดสอบด้านอื่นๆประกอบก่อนนำมาใช้จริง

ข้อมูลเพิ่มเติม

https://www.facebook.com/EOlab80160/

About eoadmin