ผลงานของนักศึกษาบัณฑิตศึกษาได้รับรางวัลจากการประกวดผลงานนวัตกรรมสายอุดมศึกษา ประจำปี 2562

ผลงานของนักศึกษาบัณฑิตศึกษาได้รับรางวัลจากการประกวดผลงานนวัตกรรมสายอุดมศึกษา ประจำปี 2562

       ผลงานของนักศึกษาบัณฑิตศึกษาของศูนย์ความเป็นเลิศได้รับรางวัลจากการประกวดผลงานนวัตกรรมสายอุดมศึกษา ประจำปี 2562 ในงานมหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2562 ระหว่างวันที่ 7 – 10 เมษายน 2562 บางกอกคอนเวนชั่นเซ็นเตอร์ โรงแรมเซ็นทาราแกนด์ เซ็นทรัลเวิลด์จำนวน 4 ผลงาน ดังนี้

ผลงานวิจัยระดับเหรียญเงิน 2 รางวัล

1. ผลงานวิจัยวัสดุดูดซับน้ำมันหอมระเหยจากรากผักตบชวา ของนายสุเมธี ส่งเสมอ

2. ผลงานถ่านกัมมันต์ควบคุมการสุกของผลไม้ ของนางสาวศิริพร แช่มสนิท

 

 

ผลงานวิจัยระดับเหรียญทองแดง 2 รางวัล

3. ผลงานกระดาษจากเส้นใยเห็ดของนางสาวศิริมาศ สุขมาศ

4. ผลงานถาดไข่อัจฉริยะเพื่อไข่ปลอดภัย ของนางสาวสายฝน โพธิสุวรรณ

ข้อมูลเพิ่มเติม  :https://www.facebook.com/EOlab80160/?epa=SEARCH_BOX

About eoadmin