นักศึกษา ป.เอก วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอาหาร คว้าเหรียญทองแดง ในการประกวดรางวัลนักคิดสิ่งประดิษฐ์รุ่นใหม่” ประจำปี 2561

         ดร.กิติยา สุเหม นักศึกษา ป.เอก สาขาอุตสาหกรรมเกษตร (วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอาหาร) และนักวิจัยภายใต้ศูนย์ความเป็นเลิศด้านนวัตกรรมน้ำมันหอมระเหย โดยมี รศ.ดร.นฤมล มาแทน และ รศ.ดร.นิรันดร มาแทน เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ ได้ส่งผลงานวิจัยเรื่องบรรจุภัณฑ์ย่อยสลายได้จากใยไผ่เพื่อยืดอายุการเก็บรักษาผลิตภัณฑ์อาหารกึ่งแห้ง เพื่อร่วมประกวดรางวัลนักคิดสิ่งประดิษฐ์รุ่นใหม่” ประจำปี 2561 ประเภทสิ่งประดิษฐ์เพื่อการเกษตร ในงานวันนักประดิษฐ์ 2561 ระหว่างวันที่ 2-6 กุมภาพันธ์ 2561 ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค ซึ่งผลงานวิจัยดังกล่าวได้รับรางวัลเหรียญทองแดงจากการประกวด 

                            

                     ผลงานวิจัยนี้มีได้พัฒนาผลิตภัณฑ์ที่ย่อยสลายได้จากใยไผ่สำหรับยืดอายุการเก็บรักษาอาหารกึ่งแห้ง โดยนำเอาน้ำมันหอมระเหยมาใช้ประโยชน์ในการเป็นสารกันบูดธรรมชาติที่ใส่ในบรรจุภัณฑ์แทนการเติมในอาหารโดยตรง ทำให้สามารถลดปัญหากลิ่นของน้ำมันหอมระเหยที่อาจมีผลกระทบต่อตัวอาหารที่บรรจุไว้ภายใน นอกจากนี้พบว่าบรรจุภัณฑ์จากไยไผ่ใช้วิธีการผลิตที่ง่ายโดยใช้แม่พิมพ์ในการขึ้นรูป เพื่อให้ชุมชนสามารถทำการผลิตและออกจำหน่ายได้ เป็นการส่งเสริมรายได้ให้กับชุมชนในท้องถิ่น เพิ่มมูลค่าให้แก่เศษไผ่เหลือทิ้ง และเป็นการพัฒนาบรรจุภัณฑ์ที่ย่อยสลายได้ที่จะก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด ทั้งนี้บรรจุภัณฑ์ที่พัฒนาขึ้นนี้จะได้นำมาใช้ในการใส่อาหารเพื่อทดแทนกล่องโฟมและพลาสติกเป็นการเพิ่มคุณสมบัติที่ดีของการเป็นบรรจุภัณฑ์อาหารในการต้านออกซิเจน และต้านทานการซึมเข้าออกของน้ำระหว่างบรรยากาศภายนอกและอาหาร รวมถึงคุณสมบัติในการต้านทานเชื้อรา

             นอกจากนี้จากการทดลองนำวิธีการที่ค้นพบนี้มาออกแบบบรรจุภัณฑ์อาหารเพื่อใช้ในการถนอมอาหารผลิตภัณฑ์ซีเรียลข้าวกล้องพบว่าผลิตภัณฑ์ซีเรียลข้าวกล้องที่ไม่ได้เติมสารกันบูดใดๆมีอายุการเก็บรักษาภายในบรรจุภัณฑ์อาหารจากใยไผ่ได้นานกว่า 3 เดือนโดยไม่พบการเจริญของเชื้อรา และผลิตภัณฑ์ซีเรียลที่ผ่านการเก็บรักษายังมีคุณสมบัติต่างๆผ่านตามมาตรฐานอาหารอีกด้วย

 

 

About Saifon Phothisuwan