“การพัฒนาเทคโนโลยีและเครื่องมือเพื่อปรับปรุงกระบวนการผลิตไม้ยางพาราแปรรูปและพัฒนาผลิตภัณฑ์ปลายน้ำจากไม้ยางพารา”

📢ขอต้อนรับผู้ประกอบการธุรกิจไม้ยางพาราในการงานสัมมนา “การพัฒนาเทคโนโลยีและเครื่องมือเพื่อปรับปรุงกระบวนการผลิตไม้ยางพาราแปรรูปและพัฒนาผลิตภัณฑ์ปลายน้ำจากไม้ยางพารา” ในวันพุธที่ 2 ธันวาคม 2553 ณ อาคารปฏิบัติการเทคโนโลยีและพัฒนานวัตกรรม มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
🌹หัวข้อบรรยาย”นวัตกรรมลังไม้ยางพารารมไอน้ำมันหอมระเหยสำหรับผลิตลังใส่ผลไม้ที่สามารถชะลอและควบคุมการสุก (Innovative rubberwood crates containing essential oil vapors for controlling the ripening of fruits) โดย รศ.ดร.นฤมล มาแทน และ ดร.สุเมธี ส่งเสมอ บรรยายในภาคบ่ายของวันพุธที่ 2 ธันวาคม 2563
ขอขอบคุณผู้สนับสนุนทุนวิจัยของเรา (วช สกสว และภาคเอกชนโรงงาน) ✌️ ขอบคุณผู้ประกอบการที่สมัครเข้าร่วมฟังจนเต็มทุกที่นั่ง แล้วพบบูธการแสดงผลงานวิจัยของศูนย์เราได้ที่บริเวณงานค่ะ

About eoadmin