นวัตกรรมลังไม้ยางพารา​เพื่อรักษา​คุณภาพ​ของผลไม้ในระหว่างการขนส่ง

🥑🍌🍊นวัตกรรมลังไม้ยางพารา​เพื่อรักษา​คุณภาพ​ของผลไม้ในระหว่างการขนส่ง🍋🍓​ผลงาน​เด่น​ของศูน​ย์​ความเป็​น​เลิศ​ด้าน​นวัตกรรม​น้ำ​มัน​หอม​ระเหย​ ปี​ 2563​

                                                                              

✌️พบกัน​ในงานสัมมนา​การใช้ประโยชน์​จากไม้ยางพารา​(ปลาย​น้ำ)​และบูธแสดง​ผลงานของเราได้ที่​มหาวิทยาลัย​วลัยลักษณ์​ ในวัน​ที่​ 2 ธันวาคม​ 2563​ นี้

ที่มา: https://www.facebook.com/EOlab80160/photos/a.338388080243872/837800423635966/

About eoadmin