ศูนย์​ความ​เป็นเลิศ​ฯร่วมจัดนิทรรศการ​ เพื่อร่วมต้อนท่านอลงกรณ์ พลบุตรและคณะในการลงพื้นที่ติดตามการขับเคลื่อนศูนย์เทคโนโลยีเกษตรและนวัตกรรม AIC

       

   ศูนย์​ความ​เป็นเลิศ​ด้าน​นวัตกรรม​น​น้ำมันหอมระเหย​ ร่วมจัดนิทรรศการ​ เพื่อร่วมต้อนท่านอลงกรณ์ พลบุตร ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และคณะในการลงพื้นที่ติดตามการขับเคลื่อนศูนย์เทคโนโลยีเกษตรและนวัตกรรม AIC จ.นครศรีธรรมราช ในวัน​ที่​ 29สิงหาคม​ 2563​ ณ​ ม​หาวิทยาลัย​วลัยลักษณ์ โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.สุรินทร์ ไหมศรีกรด รองอธิการบดีฝ่ายกิจการต่างประเทศและพัฒนาการเรียนการสอน รองศาสตราจารย์ ดร.สุวิทย์ วุฒิสุทธิเมธาวี รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร  นายสมโชค หาญนิวัติกุล เกษตรและสหกรณ์จังหวัดนครศรีธรรมราช  รองศาสตราจารย์ ดร.วาริน อินทนา ผู้อำนวยการศูนย์ AIC นครศรีฯ  ตลอดจนหัวหน้าส่วนราชการสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ในพื้นที่จังหวัดนครศรีธรรมราช ร่วมให้การต้อนรับและร่วมประชุมรับมอบนโยบาย ที่ห้องประชุม 4 อาคารปฏิบัติการเทคโนโลยีและพัฒนานวัตกรรม

ที่มา: https://www.facebook.com/WalailakUniversity, https://www.facebook.com/EOlab80160

 

About eoadmin