ความร่วมมือเพื่อถ่ายทอดงานวิจั​ยด้านการพัฒนา​ผลิตภัณฑ์​ทาง​การเกษตร​เพื่อความ​ปลอดภัย​

ศูนย์​ความ​เป็นเลิศ​ด้าน​เกษตร​และอาหารปลอดภัย​ สำนักว​ิชาเทคโนโล​ยีการเกษตร​ ม​หาวิทยาลัย​วลัยลักษณ์​ พร้อมรับใช้​สังคม​
ศูนย์​ความ​เป็นเลิศ​ด้านนวัตกรรม​น้ำ​มัน​หอม​ระเหย​ พร้อมร่วมมือถ่ายทอดงานวิจั​ยด้านการพัฒนา​ผลิตภัณฑ์​ทาง​การเกษตร​เพื่อความ​ปลอดภัย​ร่วมกับศูนย์​นี้
👉ติดตาม​ข้อมูล​ข่าวสาร​ การลงทะเบียน​ผลิตภัณฑ์​ การอบรมด้านอาหาร​ปลอดภัยได้ที่เพจนี้​ เร็วๆนี้

About eoadmin