ผลิตภัณฑ์ทุเรียนห่อกาบหมากของฝากชั้นเลิศของจังหวัดนครศรีธรรมราช ผลงานต่อยอดจากงานวิจัย

ปรบให้กับนักวิจัยของศูนย์ความเป็นเลิศด้านนวัตกรรมน้ำมันหอมระเหย มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ที่ได้คิดค้นพัฒนาต่อยอดผลงานวิจัยกาบหมากปราศจากเชื้อราจนสามารถนำมาห่อหุ้มและได้ผลิตภัณฑ์ทุเรียนกวนห่อกาบหมาก ซึ่งผลงานในเวอร์ชั่นนี้ได้ผลิตภัณฑ์ทุเรียนห่อกาบหมากซึ่งเป็นของฝากชั้นเลิศ ปลอดภัย ปราศจากเชื้อรา ของจังหวัดนครศรีธรรมราช ซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์ที่สามารถเก็บได้นานกว่า 6 เดือน ผลงานคิดค้นของนางสาวอาทิยา นนทะแก้ว และ รศ.ดร.นฤมล มาแทน

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมจากผลงานตีพิมพ์ของศูนย์ของเราได้ที่

Effect of cold atmospheric plasma on antifungal activities of clove oil and eugenol against molds on areca palm (Areca catechu) leaf sheath. International Biodeterioration & Biodegradation 86:196-201 (ISI)

Antifungal activity of crude extracts of coffee and spent coffee ground on areca palm leaf sheath (Areca catechu) based food packaging. Packaging Technology and Science 28: 633–645 (ISI)

ที่มา:

https://www.facebook.com/EOlab80160/photos/a.342428583173155/765814534167889

About eoadmin