การอบรมในหัวข้อเทคนิคการยืดอายุผลิตภัณฑ์อาหารในยุค COVID-19

การอบรมในหัวข้อเทคนิคการยืดอายุผลิตภัณฑ์อาหารในยุค COVID-19

      

               ศูนย์​ Food​ Innovation​ and Packaging Center (FIN) มหาวิทยาลัย​เชียงใหม่​ ได้จัดอบรมในหัวข้อ​เทคนิค​การยืดอายุ​ผลิตภัณฑ์​อาหาร​ในยุค​ COVID-19​ ในระหว่า​งวันที่​ 10-11​ สิงหาคม​ 2563​ ณ​ โรงแรม​แชงกรี-ลา​ จ.เชียงใหม่​
ทั้งนี้อาจารย์​และนักวิจัย​ในศูนย์​ความ​เป็นเลิศ​ด้าน​นวัตกรรม​น้ำมันหอมระเหย​ มหาวิทยาลัย​วลัยลักษณ์​ คือ​ รศ.ดร.นฤมล​ มาแทน​ ได้ร่วมบรรยาย​ในหัวข้อการยืดอายุ​ผลิตภัณฑ์​อาหารโดยใช้น้ำมันหอมระเหย​ และ​ ดร.สุเมธี​ ส่ง​เสมอ​ ดร.กิติยา สุเหม​ ร่วมเ​สาว​นาเรื่องการประยุกต์​ใช้​น้ำมันหอมระเหย​เพื่อ​ยืดอายุ​ผลิตภัณฑ์​อาหาร
#​น้ำมัน​หอม​หอม​ระเหย​ อนาคต​ในการถนอมอาหาร​โดยไม่ใช้ความร้อน
ที่มา:https://www.facebook.com/search/top/?q=ศูนย์ความเป็นเลิศด้านนวัตกรรมน้ำมันหอมระเหย

About eoadmin