ระบบดูดซับน้ำมันหอมระเหยรูปแบบอิมัลชันโดยใช้รากพืชน้ำ

🌹นักวิจัยศูนย์ความเป็นเลิศด้านนวัตกรรมน้ำมันหอมระเหยค้นพบระบบใหม่ในการดูดซับน้ำมันหอมระเหยในรูปแบบอิมัลชันโดยใช้รากพืชน้ำเพื่อนำไปใช้ในการผลิตวัสดุดูดซับเพื่อปลดปล่อยไอระเหยของน้ำมันหอมระเหยในบรรจุภัณฑ์ต้านเชื้อราเพื่อยืดอายุข้าวและขนมไทยที่ผลิตจากข้าวให้มากกว่าเดิม 2 เท่าและให้มีกลิ่นหอมยาวนาน การค้นพบนี้โดย ดร.สุเมธี ส่งเสมอ และ รศ.ดร.นฤมล มาแทน นักวิจัยของศูนย์ฯ และอาจารย์สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอาหาร สำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร

เรา..Research ด้วยหัวใจ..เราทำงานวิจัยเพื่อสังคม♥️เราคำนึงถึงความปลอดภัยของการถนอมอาหารเพื่อผู้บริโภค

🌹อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
Sumethee Songsamoe and Narumol Matan 2020 Treatment of fresh water hyacinth with essential oil emulsion and subsequent use of the plant material for control of Aspergillus flavus on rice dessert products. BioResources 15(2): 2147-2162 (ISI)

 

About eoadmin