เปิดรับสมัครนักศึกษารับทุน ป.โท ป.เอก สาขาอุตสาหกรรมเกษตรและเทคโนโลยีชีวภาพ

🍒เปิด​รับสมัคร​นักศึกษา​รับทุน​ ป.โท​ ป.เอก​ สาขา​อุตสาหกรรม​เกษตร​และ​เทคโนโลยี​ชีวภาพ​ เน้นหัวข้อ​วิทยานิพนธ์​เกี่ยวกับ​การประยุกต์ใช้​น้ำ​มัน​หอม​ระเหย​ในอาหารและ​บรรจุภัณฑ์
❤️เรา​ Research​ ด้วย​หัวใจ​ เราค้นคว้า​วิจัย…เพื่อ​พัฒนา​ประเทศ​ด้านอาหาร​ปลอดภัย​ มาร่วมเป็นสมาชิก​ของศูน​ย์​ของเรา​
👍สนใจ​รายละเอียด​ติดต่​อ​ที่​ รศ.ดร.นฤมล​ มาแทน​ nnarumol@hotmail.com

👍วิทยาลัย​ศาสตร์​และ​เทคโนโลยี​อาหาร​ บัณฑิต​วิทยาลัย​​ ม​หาวิทยาลัย​วลัยลักษณ์

ที่มา: https://www.facebook.com/EOlab80160/photos/a.338388080243872/743740469708629/?type=3&theater

About eoadmin