ถาดไข่อัจฉริยะสามารถชะลอการเสื่อมเสียของไข่ได้โดยไม่ต้องแช่เย็น

ผลงานวิจัย​ถาดไข่อัจฉริยะ​สามารถชะลอการเสื่อมเสีย​ของไข่ได้โดยไม่ต้อง​แช่เย็น​ผลงานวิทยา​นิพนธ์​ของ​ นางสาวสายฝน​ โพธิสุวรรณ​ ปัจจุบัน​เป็น​นักวิจัย​และนักศึกษา​ปริญญาเอก​ทุน​ พวอ​ มี​ รศ.ดร.นฤมล​ มาแทน​ เป็น​อาจารย์​ที่ปรึกษา​วิทยา​นิพนธ์​
👍บรรจุ​ภัณฑ์​ถาดไข่มีส่วนผสมของ​น้ำมันหอมระเหย​ที่ออกฤทธิ์​ในระหว่า​งการขนส่ง​เพื่อเก็บ​รักษา​คุณภาพ​ที่ดีของไข่ โดยสูตร​ที่พบนี้มีความประหยัด​ในการผลิตถาดไข่​ และสามารถ​นำกลับ​มาใช้ได้หลายครั้ง​ เหมาะ​กับการขนส่ง​ไข่จากฟาร์ม​ถึงร้านจำหน่ายไข่

💓​เรา​ Research​ ด้วยหัวใจ.. พร้อมใช้ประโยชน์

อ่านรายละเอียด​เพิ่มเติม​ได้ที่​ Saifon Phothisuwan, Wanchart Preechatiwong, Narumol Matan. 2020.
Enhancement of antibacterial activity of essential oil vapor released from a paper egg tray in combination with UV-C radiation against pathogenic bacteria on chicken eggs. Journal of Food Processing and Preservation. Article DOI: 10.1111/jfpp.14794 (ISI)

ที่มา: https://www.facebook.com/EOlab80160/photos/a.338388080243872/742588029823873/?type=3&theater

About eoadmin