ศูนย์ความเป็นเลิศด้านนวัตกรรมน้ำมันหอมระเหย…ภาคภูมิใจในการร่วมผลิตบัณฑิตของหลักสูตรวิทยาศาสตร์อาหารและนวัตกรรม สำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

🌹ศูนย์ความเป็นเลิศด้านนวัตกรรมน้ำมันหอมระเหย…ภาคภูมิใจในการร่วมผลิตบัณฑิตของหลักสูตรวิทยาศาสตร์อาหารและนวัตกรรม สำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์..ที่นี่เรามีห้องปฏิบัติการด้านการพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร ด้านการแปรรูปอาหาร และห้องปฏิบัติการทางจุลชีววิทยาที่ทันสมัย สามารถรองรับการการปฏิบัติการวิจัยเพื่อสร้างนวัตกรรมได้อย่างเต็มที่
🌹มาเรียนกับหลักสูตรวิทยาศาสตร์อาหารและนวัตกรรม และมาร่วมทำวิจัยกับศูนย์ความเป็นเลิศด้านนวัตกรรมน้ำมันหอมระเหยของเรา

เรา Research…ด้วยหัวใจ..สร้างนวัตกรรมด้วยความคิด😍

ข้อมูลเพิ่มเติม

https://www.facebook.com/EOlab80160/

About eoadmin