เทคโนโลยีสุดล้ำมิติใหม่ในการขนส่งผลไม้ ช่วยลดการช้ำของผลไม้ลงกว่า 70%

นักวิจัยศูนย์ความเป็นเลิศด้านนวัตกรรมน้ำมันหอมระเหย ค้นพบวิธีการขนส่งผลไม้โดยลดการช้ำของผลไม้ลงกว่า 70%โดยการพัฒนาวัสดุกันกระแทกจากเส้นใยพืชที่มีน้ำมันหอมระเหยจากเปลือกส้มช่วยเสริมกลิ่นรสผลไม้ให้ผลไม้น่ารับประทานหลังการขนส่งอีกด้วย
เทคโนโลยีสุดล้ำและเป็นมิติใหม่ในการขนส่งผลไม้ โดยการนำแนวคิดในการพัฒนาวัสดุกันกระแทกจากเส้นใยพืชมาใช้ประโยชน์ โดยการค้นพบสูตรส่วนผสมที่ลงตัวในการผสมเส้นใยกับน้ำมันหอมระเหย พัฒนาเป็นวัสดุกันกระแทกสำหรับขนส่งผลไม้ เช่น กล้วย ลองกอง จนทำให้ได้ผลไม้ที่น่ารับประทานมากขึ้นเมื่อขนส่งโดยวิธีการนี้ เทคนิคนี้ได้ประยุกต์ใช้ในการบรรจุข้าวได้อีกด้วย
เรา Research…ด้วยหัวใจ ค้นคว้าและค้นพบ..ด้วยความมุ่งมั่น

ผลงานวิจัย
Ravinun Saengwong-ngama, Nirundorn Matan, and Narumol Matan 2020 Physical properties, mechanical properties and antifungal activity of PLA bioplastic film containing Michelia alba oil on brown rice. Journal of Science & Technology, Ubon Ratchathani University 22(1).
โดย นางสาวรวินันท์ แสงวงษ์งาม และ รศ.ดร.นฤมล มาแทน

ข้อมูลเพิ่มเติม

https://www.facebook.com/EOlab80160/photos/a.342428583173155/624967834919227/?type=3&theater

About eoadmin