บรรจุภัณฑ์ต้านทานการเปียกน้ำจากไฟเบอร์ไผ่ผสานน้ำมันหอมระเหยจากตะไคร้ต้น

นักวิจัยศูนย์ความเป็นเลิศด้านนวัตกรรมน้ำมันหอมระเหย พบวิธีการนำไฟเบอร์จากไผ่มาใช้ในการพัฒนาบรรจุภัณฑ์ โดยใช้น้ำมันหอมระเหยจากตะไคร้ต้นมาช่วยเพิ่มคุณสมบัติการต้านทานการเปียกน้ำให้แก่บรรจุภัณฑ์ที่พัฒนาขึ้น ทำให้เพิ่มโอกาสในการนำเส้นใยที่ย่อยสลายได้ตามธรรมชาติมาผลิตบรรจุภัณฑ์ที่สามารถย่อยสลายได้และนำมาใช้บรรจุอาหารกึ่งแห้ง และอาหารแห้งได้มากขึ้นก้าวทีละก้าว..แต่เป็นก้าวที่เข้าใจ..ก้าวที่สำคัญของการค้นพบ

สามารถอ่านรายละเอียดได้จากวารสารวิชาการระดับนานาชาติ
Kitiya Suhem, Narumol Matan, Nirundorn Matan. 2019. Effect of High Temperature with Litsea cubeba Pers. to Control Mold Growth on a Bamboo Food Packaging and Its Possible Modes of Action. BioResources 14(1): 1289-1302.
โดย ดร.กิติยา สุเหม รศ.ดร.นฤมล มาแทน รศ.ดร.นิรันดร มาแทน

ข้อมูลเพิ่มเติม

https://www.facebook.com/EOlab80160/photos/a.342428583173155/620894018659942/?type=3&theater

About eoadmin