ศูนย์ความเป็นเลิศด้านนวัตกรรมน้ำมันหอมระเหยร่วมจัดแสดงผลงานในงานประชุมวิชาการระดับชาติวิชาการรับใช้สังคมครั้งที่ 2

 

         

ศูนย์ความเป็นเลิศด้านนวัตกรรมน้ำมันหอมระเหยร่วมจัดแสดงผลงานเรื่องข้าวท้องถิ่นอำเภอปากพนัง..อร่อย…ปลอดภัยด้วยระบบ GMP ซึ่งเป็นผลงานของศูนย์ร่วมกับผู้ผลิตข้าวเกษตรอินทรีย์ ในงานประชุมวิชาการระดับชาติวิชาการรับใช้สังคมครั้งที่ 2 ณ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ในระหว่างวันที่ 15-16 สิงหาคม 2562🏆

รายละเอียดเพิ่มเติม

https://www.facebook.com/EOlab80160/

About eoadmin