ขอแสดง​ความยินดี​กับบัณฑิต​ใหม่​​ในโอกาส​พิธีรับพระราชทาน​ปริญญาบัตร​ประ​จำ​ปี​ 2562

🎉ขอแสดง​ความยินดี​กับบัณฑิต​ใหม่​และ​ผู้ช่วยวิจัย​ของศูน​ย์​ความเป็​น​เลิศ​ด้านนวัตกรรม​น้ำ​มัน​หอมระเหย​ทุกคน​ในโอกาส​พิธีรับพระราชทาน​ปริญญาบัตร​ประ​จำ​ปี​ 2562​ วันที่​ 25​ กันยายน​ 2563

  

ที่มา: https://www.facebook.com/EOlab80160

About eoadmin