​ท่านอธิการบดี​แวะมาเยี่ยม​เยือน​คณาจารย์​และนักวิจัย​ใน​ศูนย์​ความ​เป็นเลิศ​ด้าน​นวัตกรรม​น้ำ​มัน​หอม​ระเหย

🥀ขอขอบคุณ​ท่านอธิการบดี​แวะมาเยี่ยม​เยือน​คณาจารย์​และนักวิจัย​ใน​ศูนย์​ความ​เป็นเลิศ​ด้าน​นวัตกรรม​น้ำ​มัน​หอม​ระเหย… เรา​ Research..​ด้วยหัวใจ❤️

ข้อมูลเพิ่มเติม

https://www.facebook.com/EOlab80160/

About eoadmin