สารสกัดจากกากกาแฟสดสามารถต้านเชื้อราในวัสดุกาบหมาก

💐สารสกัดจากกากกาแฟสดสามารถต้านเชื้อราในวัสดุกาบหมากได้เพื่อนำมาผลิตบรรจุภัณฑ์อาหารที่ย่อยสลายได้และปลอดภัย อีกหนึ่งผลงานที่ค้นพบโดยนักวิจัยในศูนย์ความเป็นเลิศด้านนวัตกรรมน้ำมันหอมระเหย โดย นางสาวอาทิยา นนทะแก้ว นักศึกษาปริญญาโท โดยมี รศ.ดร.นฤมล มาแทน และ ผศ.ดร.ทนง เอี่ยวศิริ เป็นอาจารย์ที่ปรึกษา

🌺อ่านเพิ่มเติมได้ในผลงานตีพิมพ์ระดับนานาชาติ Athiya Nonthakaew, Narumol Matan, Tanong Aewsiri, Nirundorn Matan 2015 Packaging Technology and Science 28:633-644.

ที่มา

https://www.facebook.com/EOlab80160/

About eoadmin