มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์รับเสด็จสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์นำโดยอธิการบดี รองอธิบดีฝ่ายวิจัย ผอ.สถาบันวิจัยและนวัตกรรม นักวิจัย นักวิชาการ รับเสด็จสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ในวันจันทร์ที่ 17 ก.พ ในโอกาสแสดงผลดำเนินการลุ่มน้ำปากพนัง
นักวิจัยในโครงการวิจัยข้าวกล้องและผลิตภัณฑ์ข้าวกล้องคุณภาพสูงสู่ตลาดพรีเมี่ยม และนักวิจัยในศูนย์ความเป็นเลิศด้านนวัตกรรมน้ำมันหอมระเหย ได้นำผลิตภัณฑ์จากโครงการถวายด้วยความภูมิใจร่วมกับวิสาหกิจชุมชนบ้านอ่าวเคียน กลุ่มผู้ผลิตข้าวอินทรีย์.. ข้าวคุณภาพสูง

ข้อมูลเพิ่มเติม

https://www.facebook.com/EOlab80160/

About eoadmin