ศูนย์ความเป็นเลิศฯ เข้าร่วมจัดแสดงผลงานวิจัยในงานการประชุมคณะกรรมาธิการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม วุฒิสภา

ศูนย์ความเป็นเลิศด้านนวัตกรรมน้ำมันหอมระเหย ตัวแทนจากมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เข้าร่วมจัดแสดงผลงานวิจัยในงานการประชุมคณะกรรมาธิการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม วุฒิสภา จัดประชุมแลกเปลี่ยนความคิดเห็น ข้อมูลเชิงพื้นที่ในมหาวิทยาลัยกลุ่มภาคใต้ ที่ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตนครศรีธรรมราช ทุ่งใหญ่ อ.ทุ่งใหญ่ จ.นครศรีธรรมราช

โดยมีพลอากาศเอก ประจิน จั่นตอง ประธานคณะกรรมาธิการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ศาสตราจารย์คลินิกเกียรติคุณอุดม คชินทร ประธานคณะอนุกรรมาธิการอุดมศึกษาในคณะกรรมาธิการการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม วุฒิสภา และท่านศิริพัฒ พัฒกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช

ผลงานวิจัยของศูนย์ฯที่ได้จัดแสดง อาทิเช่น สูตรน้ำมันหอมระเหยในการชะลอการสุกของผลไม้ ผลิตภัณฑ์จากน้ำมั้นหอมระเหยในการป้องกันเชื้อราเพื่อสินค้าหัตถกรรม เครื่องหนังและเฟอร์นิเจอร์ไม้ ในงานจัดประชุมและแลกเปลี่ยนความคิดเห็น เกี่ยวกับข้อมูลเชิงพื้นที่ในมหาวิทยาลัยกลุ่มภาคใต้ จำนวน 15 แห่ง

รายละเอียดเพิ่มเติม

FB: ศูนย์ความเป็นเลิศด้านนวัตกรรมน้ำมันหอมระเหย

About eoadmin