เครื่องแกงอนามัย

   

4             งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาการอยู่รอดของเชื้อแบคทีเรีย Staphylococcus aureus ในเครื่องแกงเผ็ด และทำการพัฒนาเครื่องแกงเผ็ดอนามัยโดยการพัฒนากรรมวิธีและสูตรเครื่องแกงให้มีความสะอาดถูกสุขอนามัยตามกฎหมายสุขาภิบาลอาหารในประเทศไทย ผลการทดลองพบว่าเชื้อแบคทีเรีย S. aureus สามารถเพิ่มจำนวนได้ในเครื่องแกงเผ็ดที่ไม่ผ่านความร้อน และพบการเจริญสูงถึง 4.17 log10CFU.g-1 หลังจากผ่านไป 24 ชั่วโมง จากผลการพัฒนาสูตรเครื่องแกงเผ็ดให้สามารถต้านทานเชื้อแบคทีเรียก่อโรคและให้ได้รสชาติดีที่สุด พบว่า สูตรเครื่องแกงเผ็ดที่สามารถลดการเจริญของเชื้อแบคทีเรียได้ดีที่สุดคือ เครื่องแกงเผ็ดที่มีพริกแห้งร้อยละ 40 กระเทียมร้อยละ 30 และหอมแดงร้อยละ 30 เป็นส่วนผสม นอกจากยังพบว่าหากนำเครื่องแกงเผ็ดไปให้ความร้อนที่อุณหภูมิ 80 °C เป็นเวลา 10 นาที จะสามารถกำจัดเชื้อแบคทีเรียในเครื่องแกงเผ็ดโดยไม่ส่งผลกระทบต่อรสชาติของเครื่องแกงเผ็ด และเครื่องแกงเผ็ดนั้นยังมีค่าสี ค่าปริมาณน้ำอิสระ ค่าเนื้อสัมผัส และปริมาณเชื้อจุลินทรีย์ที่ก่อให้เกิดโรคเป็นไปตามกำหนดตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชนเลขที่ 129/2546 อีกด้วย

   

อ้างอิงจาก

Rapeepun Nakprasert, Narumol Matan. 2014. Effect of ingredients and temperature on Staphylococcus aureus survival in red curry paste. The 16th Food Innovation Asia Conference 2014, 12th-13th June 2014, Bangkok, Thailand

แหล่งทุน มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *