Home / ผู้มาเยี่ยมชม / ยินดีต้อนรับคณะทำงานจากสำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ

ยินดีต้อนรับคณะทำงานจากสำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ

                                          

                                                   

        ในวันพุธที่ 9 สิงหาคม 2560 ทางห้องปฏิบัติการนวัตกรรมน้ำมันหอมระเหยสำหรับความปลอดภัยในอาหารและบรรจุภัณฑ์ ได้ต้อนรับคณะทำงานจากคณาจารย์จากสำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ จำนวน 7 ท่าน เพื่อเยี่ยมชมผลงานวิจัยของทางห้องปฏิบัติการฯ ณ อาคารปฏิบัติการเทคโนโลยีและพัฒนานวัตกรรม โดยมีรศ.ดร. นฤมล มาแทน เป็นผู้กล่าวต้อนรับและอธิบายถึงผลงานวิจัยต่างๆที่เป็นการพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมของห้องปฏิบัติการ เช่น การพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร การใช้นำเทคโนโลยีเกี่ยวกับน้ำมันหอมระเหยและสารจากธรรมชาติไปใช้ให้เกิดประโยชน์ โดยเน้นการศึกษาองค์ความรู้เชิงลึกและการนำไปใช้งานจริงทางการค้า เพื่อเป็นการเพิ่มมูลค่าสินค้าและต่อยอดทางธุรกิจให้แก่ท้องถิ่น ซึ่งทางผู้เข้าเยี่ยมชมได้ให้ความสนใจในงานวิจัยของทางห้องปฏิบัติการฯ และได้ร่วมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในการต่อยอดการดำเนินงานวิจัยต่อไป

About Saifon Phothisuwan

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *