การยืดอายุการเก็บรักษาน้ำข้าวกล้องงอกโดยใช้คลื่นอัลตราโซนิค

7       การทดลองการยืดอายุการเก็บรักษาน้ำข้าวกล้องงอกโดยใช้คลื่นอัลตราโซนิคจัดทำขึ้นเพื่อหาสูตรพื้นฐานที่เหมาะสมในการผลิตน้ำข้าวกล้องงอกโดยการทดสอบทางประสาท สัมผัสกับผู้เข้าทดสอบจำนวน 30 คน และศึกษาการใช้คลื่นอัลตราโซนิคเพื่อช่วยในการยืดอายุการเก็บรักษาน้ำข้าวกล้องงอกโดยการนำน้ำข้าวกล้องงอกมาพาสเจอร์ไรส์ด้วยความร้อนที่อุณหภูมิ60 องศาเซลเซียสเป็นเวลา 30 นาที พาสเจอร์ไรส์ด้วยคลื่นอัลตราโซนิคเป็นเวลา 5 10 และ 15 นาที และพาสเจอร์ไรส์ด้วยความร้อนร่วมกับคลื่นอัลตราโซนิคที่อุณหภูมิ 60 70 และ 80 องศาเซลเซียสเป็นเวลา 5 10 และ 15 นาทีจากนั้นนำไปเก็บรักษาที่อุณหภูมิต่ำกว่า 5 องศาเซลเซียส และนำไปตรวจสอบหาจำนวนเชื้อแบคทีเรียทั้งหมด จำนวนยีสต์และราทั้งหมด การเปลี่ยนแปลงค่าสี L* a* b*  การเปลี่ยนแปลง pH และการเปลี่ยนแปลงความหนืดทุกๆ วันที่ 2 4 6 8 และ15 รวมถึงหาปริมาณแร่ธาตุและสารกาบ้าในน้ำข้าวกล้องงอกโดยใช้เครื่อง เครื่อง Inductively coupled plasma optical emission spectrophotometer (ICP-OES) และ Gas Chromatography (GC) ตามลำดับ พบว่าการใช้คลื่นอัลตราโซนิคที่ความถี่ 35กิโลเฮิร์ต กำลังไฟฟ้า 320 วัตต์ ร่วมกับความร้อนที่อุณหภูมิ 60 องศาเซลเซียส 10 นาที สามารถลดปริมาณเชื้อจุลินทรีย์ได้ 5 log10CFU/ml การใช้คลื่นอัลตราโซนิคสามารถลดการเปลี่ยนแปลงของการค่า L* a* b* และไม่ส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลงความหนืด รวมถึงสามารถรักษาปริมาณแร่ธาตุ และสารกากบ้าไว้ได้สู่กว่าการใช้ความร้อนแบบดั้งเดิม

  

อ้างอิงจาก

อาทิยา  นนทะแก้ว และ ณัฐพร  แก้ววัฒถา 2554 การยืดอายุการเก็บรักษาน้ำข้าวกล้องงอกโดยใช้คลื่นอัลตราโซนิค โครงงานเทคโนโลยีอาหาร หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (อุตสาหกรรมเกษตร)  วิชาเอกเทคโนโลยีอาหาร สำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

แหล่งทุน มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *