เปิดรับสมัครนักศึกษาปริญญาโทและปริญญาเอกประจำปี 2563 หลักสูตรอุตสาหกรรมเกษตรและเทคโนโลยีชีวภาพ (นานาชาติ)

👨‍🎓ศูนย์ความเป็นเลิศด้านนวัตกรรมน้ำมันหอมระเหย เปิดรับสมัครนักศึกษาปริญญาโทและปริญญาเอกประจำปี 2563 หลักสูตรอุตสาหกรรมเกษตรและเทคโนโลยีชีวภาพ (นานาชาติ) บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

🌹 มีทุนทำวิทยานิพนธ์ทางด้านการประยุกต์ใช้น้ำมันหอมระเหยด้านอาหารและบรรจุภัณฑ์ รวมถึงการแปรรูปอาหาร การพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร การควบคุมคุณภาพผลิตภัณฑ์ การค้นหาความรู้เชิงลึกด้านการประยุกต์ใช้น้ำมันหอมระเหยเพื่อความปลอดภัยในอาหาร อาหารและปฏิกิริยาด้านสมองของมนุษย์

👉สนใจติดต่อ รศ.ดร.นฤมล มาแทน ที่ nnarumol6296@gmail.com ภายในวันที่ 30 ตุลาคม 2563

ข้อมูลเพิ่มเติม: https://www.facebook.com/EOlab80160/photos/a.342428583173155/703746130374730/?type=3&theate 

About eoadmin