กระดาษปิดแผลจากเส้นใยเห็ดผสมน้ำมันหอมระเหย

อีกหนึ่งผลงานคุณภาพของนักศึกษาปริญญาโทและนักวิจัยในศูนย์ความเป็นเลิศด้านนวัตกรรมน้ำมันหอมระเหย มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ โดยนางสาวศิริมาศ สุขมาศได้พัฒนาสูตรผลิตกระดาษจากเส้นใยเห็ดจนมีคุณสมบัติในการใช้เป็นกระดาษปิดแผลที่มีปัญหาจากเชื้อราได้ โดยผลงานวิจัยมี รศ.ดร.นฤมล มาแทน และ ผศ.ดร.ทนง เอี่ยวศิริ เป็นอาจารย์ที่ปรึกษา

สามารถอ่านรายละเอียดได้จากบทความวิจัยของศูนย์ฯที่ได้ตีพิมพ์ในวารสารระดับนานาชาติ คือ

Sirimas Sukmas, Tanong Aewsiri and Narumol Matan. 2019 Development of antifungal paper from Trametes versicolor containing orange oil against fungal skin infections: An model based on in vitro studies. Trends in Medicine 19:1-4.

ขอแสดงความยินดีกับนางสาวศิริมาศ สุขมาศ และทีมนักวิจัยในการพัฒนางานชิ้นนี้ให้สามารถมีโอกาสนำไปใช้ประโยชน์ไปได้อีกขั้น

ติดตามงานวิจัยที่น่าสนใจอื่นๆได้ที่ https://www.facebook.com/EOlab80160/photos/a.342428583173155/482970372452308/?type=3&theater

About eoadmin