ขอเชิญฟังบรรยาย Academic talk : ในหัวข้อ “Future Food Packaging – Trends and Sustainability: The Coating Technology for Achieving High Performing and Sustainable Flexible Packaging”

สถานวิจัย สำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร บัณฑิตวิทยาลัยและศูนย์ความเป็นเลิศด้านนวัตกรรมน้ำมันหอมระเหย ขอเชิญฟังบรรยายจากวิทยากรระดับโลก Prof. Luciano Piergiovanni ปัจจุบันดำรงตำแหน่ง President of the Agri-Food Commission (CAAL), Italian Scientific Group for Food Packaging (GSICA) ในหัวข้อ “Future Food Packaging – Trends and Sustainability: The Coating Technology for Achieving High Performing and Sustainable Flexible Packaging” ในวันพุธที่ 1 พฤษภาคม 2562 เวลา 13.30-15.30 น. ณ ห้องประชุม 4 อาคารปฏิบัติการเทคโนโลยีและพัฒนานวัตกรรม มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ โดยลงทะเบียนได้ที่

https://docs.google.com/…/1FAIpQLSeh6iucWlr2RP5Iq…/viewform…

 

รายละเอียดเพิ่มเติม : http://www.facebook.com/EOlab80160/

About eoadmin